Dokonáno jest

Každý kdo slyšel uváděné důvody a jejich příčiny po 16.6.2014 , které vedly k likvidaci naturistické pláže na Kunovské tabuli,  má možnost v těchto dnech místo navštívit a udělat si vlastní obrázek o realitě a výsledku bezmála ročního snažení  orgánů státní správy. Pokud tento výsledek, tj. zalesnění přístupového místa  koupajících k vodě v šířce ca. 7 metrů , cca 400 m2 z plochy původní pláže a  30 m2 bývalého plácku v lese, byl kýženým záměrem hradišťského establishmentu ochranářů , vodohospodářů  (v součinnosti s lesníky a ÚZSVM),  dovolím si namítnout, že si ochranáři dali vlastní gól a přírodě a ochraně vody  v jejichž zájmu se celá věc deklarovala uštědřili spíše nežádoucí políček.

I když  Vám budou v médiích  tvrdit,  že to bylo nezbytné, že kromě toho, že jim někdo vytrhal sazenice, běží vše podle plánu, a že došlo opakovaně k zalesnění území a  zabezpečení plotem, vydejte se tam. Věc není tak přímočará. Je potřeba to dílo vidět na vlastní oči.  Je pravda, že je zalesněn přístup k vodě tvořící část pláže a výklenek v lese, kde se hrával volejbal. To se nedá nic dělat, věděli jsme to, přesto že  jsme se tomu kultivovaně bránili, nezabránili. Potud se vyhnání našich členů zdařilo. Jistě dalo se to čekat. Když mám papír a razítko záleží na okolnostech.  

Zbytek krásného udržovaného místa byl ponechán osudu nebo padl na oltář rozšířené účelové  komunikace. Ta se nyní  line dosti drsně  nejen v místě pláže, ale všude kolem celé Tabule. Zatímco dřív jste lesem stěží projeli na kole či pěšky, nyní se zde s přehledem prohánějí  hlídky Policie české republiky sledující paradoxně potenciální lumpy, kteří až  tak moc neporušují vodohospodářské směrnice či jiné právní normy, ale kteří by mohli  mít   za lubem  zasahovat  do číhosi rozhodnutí a  tedy především do výkonu cizích vlastnických práv. /zatím/ .

Zajisté to všechno se děje kvůli nám naturistům a známému stěžovateli.

Původní přírodní meandry a námi chápaný nepříliš udržovaný přístup k nim , které vznikaly po desetiletí kolem Tabule  jsou nyní na základě rozhodování několika lidí od stolu  od konce loňského roku zpřístupněny zbytečnou holinou  o šířce ca. 4 metry, myšleno  kolem celého  prostoru Tabule související s lesem.   Poměr zalesnění a odlesnění ve prospěch přírody a vody o kterém píši se nedá oddiskutovat  .Jistě, čas vše napraví nějak se tam musí vjíždět, když už se tomu musí věnovat tolik pozornosti.   Buďme rádi, že se to zatím  obejde  bez  makadamu a  asfaltu.  Není to tak dávno, co jsme v tichosti upozorňovali na olejové stopy ve  vyjetých kolejích  kolem vedlejší nádrže. Na závěr  řečnická otázka ,… co bude déle trvat ? … Zda to,  kdy člověk pochopí,  jak se nejlépe  bránit vstupu a účinku civilizace nebo   jak časově dalece si  příroda se zásahy  člověka sama poradí. Budu optimista a kloním se k tomu  jednoznačnějšímu,  příroda si s námi nakonec  jistě poradí.

Článek je určen  těm co měli vztah k námi udržovanému placu na Kunovské tabuli o výměře cca. 1500m2 plochy, kteří  toto místo milovali a zatím neví kam budou chodit. Pro tento případ doporučuji sledovat náš web.

Milan Lukeš

místopředseda  SNONV