Informace o Spolku naturistů ONV

Spolek byl založen v létě roku 2014, jako rekce na bezprecedentní události, zaměřené proti naturistům. Činnost spolku je zaměřená na udržení možnosti naturistického koupání na Kunovské tabuli. Máte-li zájem o členství můžete si podat   přihlášku u kteréhokoli člena výboru. Upřednostňujeme rodiny a páry. Osamělé muže přijímat nechceme.

Stanovy

Už od osmdesátých let vyhledávali vyznavači koupání bez plavek vzdálený roh Kunovské tabule, aby si zde mohli zkusit to, co bylo běžné v tehdejší NDR a Jugoslávii. Samozřejmě byli vystaveni perzekuci ze strany příslušníků VB, kteří se snažili naháče legitimovat a vyhnat. S postupujícím uvolňováním poměrů a zvyšujícím se počtem nudistů se zvětšovala i plocha pláže, došlo k prvním úpravám vstupu do vody. Také státní moc nakonec rezignovala a přestala nudisty pronásledovat. Na prahu devadesátých let už je nudapláž plně kultivované místo, plné svobodomyslných lidí, užívajících si jak svobody těla, tak nově nabyté svobody ducha. 

Pláž prosperovala a fungovala za dobrovolných příspěvků návštěvníků a díky úsilí a námaze mnoha zapálených lidí, kteří se starali o úpravu pláže. První vážný problém nastal v roce 1997, při povodních v červenci došlo k zaplavení celého prostoru jezer, včetně pláže a pláž nebyla tento rok vůbec v provozu, protože voda zde opadávala velice pomalu a navíc došlo k obrovskému znečištění vody. Proto nudisté a naturisté místo Ostrožské jezdili tento rok na Zelenou Vodu do Nového Mesta nad Váhom.

V roce 1998 se pláž rekultivuje a opět ožívá. V následujících letech dochází k rozšíření zatravněné části až do dnešní podoby. Díky povodni uschly borovičky za stezkou. Místo nich jsou vysazeny doubky, to v prvních letech po povodni pomáhá oslunění pláže. V následujících letech nastává zlatý věk pláže. Návštěvníků, zvláště v době prázdnin je tolik, že je zde hlava na hlavě. Na pláž dokonce zajíždí zmrzlinář na motorové trojkolce.

Koncem prvního desetiletí nového století se vynořuje nový problém - obnovení těžby na Tabuli. Jedna z přístupových cest je přeťata kanálem a nedaleko pláže zakotvilo rypadlo. Při přísném respektování předpisů by zde koupání v době těžby nebylo možné, nicméně slušní lidé se vždy dokážou domluvit. Po pár letech těžba skončila a vše se vrátilo do původního stavu.

V roce 2014 dochází ke zlomovému okamžiku. Díky jednostrannému rozhodnutí státních orgánů dochází k rozorání a zničení pláže, pískového hřiště i vstupu do vody. Tyto škody jsou bez ohledu na jednání státu okamžitě napravovány. Záminkou k tomuto kroku je údajné znečišťování a hrozba pro nedaleký zdroj pitné vody. Skutečné důvody neznáme, ale myslíme si, že je v tom osobní zájem nějakého politika, který by se rád zviditelnil. Tyto bezprecedentní, jednostranné a těžko pochopitelné a vysvětlitelné kroky proti existenci nudapláže na Kunovské Tabuli vedly k založení našeho spolku.

Zástupci spolku Mgr. Milan Lukeš a Josef Tlusťák vyjednávali s úřady. Nejprve s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v Uherském Hradišti, v Brně a v Praze. Ti však měli jediný zájem - převést pláž pod Lesy ČR, jak to měli v úmyslu už před 16.6.  S lesy ČR,  s.p. polesí Strážnice se jednalo mnohem lépe, ale když už to vypadalo na velice rozumnou dohodu k legálnímu využívání pozemků, vložil se do toho opět státní úředník a nařídil okamžité zalesnění, ačkoli to Lesy neměly letos v plánu práce. Umanutost vůči nám, osobní  angažovanost, či nedodržování dohod   ze strany  úředníků nás vedou k podezření, že pravá podstata počínání sleduje jiné zájmy než deklarované. Na ÚZSM v Brně máme už od listopadu žádost o dvě náhradní místa. Zvláštní je, že všechno se děje údajně na popud jednoho notorického stěžovatele, který si vzal do hlavy, že nás zničí. Píše stížnosti na všechny strany, hodiny vysedává na úřadech a obtěžuje úředníky. Jestli jedná sám za sebe, nebo ho někdo platí, to se můžeme jen dohadovat.

29. března.2015 byly na pláži vysazeny sazenice olše, které zmizely v noci z 10. na 11. dubna. 24. dubna již byla pláž oplocena, což znamená její definitivní konec.

Nyní máme pronajaté nové místo, které se nachází nedaleko toho původního, ale rozlohou je menší. Nejedná se o veřejnou pláž. Slouží pouze pro členy našeho spolku.